Lilo

Hi! My Name Is Lilo

  • Shih TzuĀ 
  • Female
  • 10 - 20 Pounds
  • White
  • Gentle and Friendly
  • I Like All Kids
  • I Like All Dogs
  • I Like All Cats
Apply To Adopt Lilo
DONATE NOW       Help us take care of Lilo
X